ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ζευγολατιό  27-07-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                          Αριθ. Πρωτ. 10362
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ    
ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

[...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13_06_2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ζευγολατιό  08-06-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                              Αρ. Πρωτ. 7685
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ    
ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
             

[...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 17/3/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Ζευγολατιό  11-03-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                             Αριθ. Πρωτ. 3037
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ    
ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
               
                                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

[...]