Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κώστας Παλυβός. Μετά τις παραιτήσεις των κ.κ. Ρωμανού Κώστα, Σδράλη Μιχάλη και την αποχώρηση της σημαιοφόρου ΛΣ κας Οικονοπούλου τα μέλη του Δ.Σ αντικαταστάθηκαν ως κατωτέρω:

  • Πρόεδρος: Κώστας Παλυβός
  • Αντιπρόεδρος: Γιώργος Δαληβίγκας
  • Τακτικό Μέλος: Ανθυπασπιστής ΛΣ κ. Παρασκευάς Κορωναίος με αναπληρωτή τον Αρχικελευστή κ. Κωνσταντίνο Πλατή.